Kronisk arsenikförgiftning? Blyförgiftning?

ARSENIK

Arsenik finns naturligt i våra marker i större mängd än vad man kan tro. Mest drabbade är vissa områden med bergarter som innehåller mycket arsenik, vilket till exempel olika typer av malm gör. Sedan följer arseniken med grundvattnet och ofta vidare via dricksvattnet i grävda eller borrade brunnar.

Forskning visar att vid normalt intag av dricksvatten med 1 mg arsenik/ liter vatten ökar risken för exempelvis hudcancer och av de som dricker detta vatten är det 25% som får elakartad hudcancer.

Arsenik får man även i sig via olika födoämnen. Ris och spannmål är en av bovarna då de har lätt för att ta upp tungmetaller ur vattnet i marken. Importerade ris och sädesprodukter innehåller ofta större mängder när de importeras från områden med hög halt av dessa tungmetaller i marken (gäller även bly och kadmium).

För två år sedan kom larm om att olika barnmatsprodukter (gröt och välling) innehöll stora mängder arsenik. Semper gjorde om sina produkter med ris i vid den tiden, men har fortfarande halter av arsenik (och bly) i sina produkter. Enago:s mjölkfria välling och äpplegröt ligger idag vid ett test just under godkänd gräns, men tillsammans med övrigt "naturligt intag" brunn med eget vatten och fler än ca 2-3 portioner välling ELLER gröt per dag överskrids med största sannolikhet gränsen för ett barn under 10 kg. 

Vilka symtom ger så kallad "kronisk" arsenikförgiftning då? (akut arsenikförgiftning vid 1 mg/ kg/ dag alt. 70 till 200 mg leder till döden inom några timmar alternativt inom ett par dygn då njurar slås ut)

Tecken på kronisk arsenikförgiftning är bland annat pigmenteringsförändringar i huden och förtjockning av hudens hornlager, framför allt på handflator och fotsulor, svårighet att hålla vikt. Även avlagringar i huden uppstår, och personen kan känna sig allmänt svag, matt och känner smärta i hela kroppen. Arsenik kan störa benmärgens blodbildning och även bidra till diabetes typ 2. Påverkan på de vita blodkropparna kan ge en ökad infektionskänslighet vilket kan förklara åtminstone en del av den lungpåverkan man sett vid kronisk arsenikförgiftning.

Vid djurförsök har man påvisat teratogena effekter, och det finns också misstankar om att arsenikexponerade kvinnor kan drabbas av reproduktionsstörningar och fostermissbildningar.

För att se om man fått i sig arsenik under de senaste 25 åren analyserar man hår och naglar. Urinprov är allra säkraste analysmetoden men visar endast intag av arsenik under senaste tre månaderna.


BLY

Bly får man normalt i sig på samma sätt som arsenik, via födointag från råvaror som är blyförgiftade via marken, främsta anledningen till marken höga blyhalt beror på blybensin, men bly finns också till viss del fritt i naturen. 

Även höga halter av bly kunde för två år sedan upptäckas i välling och gröt till små barn, och idag är nivåerna lika höga i många av produkterna. Vid tre portioner av gröt ELLER välling överskrids direkt den gräns som ses som skadlig.

Vid studier på barn har forskare observerat lägre IQ redan vid måttligt höga blyhalter. Utifrån det rekommenderar EU:s livsmedelsmyndighet EFSA ett intag på under 0.5 mikrogram bly per kilo kroppsvikt och dag för gravida och barn.

Symptomen på blyförgiftning kan vara bland annat illamående, huvudvärk, magvärk, sömnlöshet och metallsmak i munnen. Ibland kan blyförgiftning visa sig som blåa linjer i tandköttet eller blåa skuggor under ögonen. Koncentrationssvårigheter på grund av störningar av hjärnans IQ och inlärning är inte helt ovanliga. 

Blyförgiftning är vanligast hos barn under 12 år.

LÄS TESTFAKTAS TEST 2013 PÅ NIVÅER AV BLY OCH ARSENIK I OLIKA BARNPRODUKTER HÄR

Tips på länk för håranalys HÄR (ej källgranskad)Kommentarer


Kommentera inlägget här:


Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback

rik om du vill

Tankar på djupet utifrån mig själv som journalist, mamma, socialpsykolog, egen företagare och människa. De viktigaste orden är de du själv läser på de blanka raderna...

RSS 2.0